Splošno

Test

Na zavihku Splošno (Alt L) vnašamo naslednje podatke:

·      Leto - vpišemo leto v katero je dovoljeno knjižiti. Predlaga se leto sistemskega datuma, s klikom na gumb  lahko leto izberemo. Vnos podatka je obvezen. Podatek lahko vpisujemo le, če nastavitve še niso izpolnjene.

·      Šifra šifranta za stranke – vpišemo šifro uporabnika programa oziroma jo izberemo v šifrantu Uporabniki. Ob zagonu program predlaga trenutnega uporabnika. Spremenimo ga v primeru, da želimo imeti skupni šifrant strank z drugim uporabnikom. Vnos podatka je obvezen.

·      Šifra šifranta za artikle - vpišemo šifro uporabnika programa oziroma jo izberemo v šifrantu Uporabniki. Ob zagonu program predlaga trenutnega uporabnika. Spremenimo ga v primeru, da želimo imeti skupni šifrant artiklov z drugim uporabnikom. Vnos podatka je obvezen.

·      Šifra šifranta za SM in SN - vpišemo šifro uporabnika programa oziroma jo izberemo v šifrantu Uporabniki. Ob zagonu program predlaga trenutnega uporabnika. Spremenimo ga v primeru, da želimo imeti skupni šifrant stroškovnih mest in stroškovnih nosilcev z drugim uporabnikom. Vnos podatka je obvezen.

·      Šifra šifranta za analitike - vpišemo šifro uporabnika programa oziroma jo izberemo v šifrantu Uporabniki. Ob zagonu program predlaga trenutnega uporabnika. Spremenimo ga v primeru, da želimo imeti skupni šifrant analitik z drugim uporabnikom. Vnos podatka je obvezen.

·      Šifra uporabnika za MSP - vpišemo šifro uporabnika programa Materialno skladiščno poslovanje oziroma jo izberemo v šifrantu Uporabniki. Vpišemo ga samo, če želimo povezati uporabnika TDR z uporabnikom MSP, to pomeni da bomo za artikle, katerim se vodi zaloga, količinsko vodili zaloge v materialno skladiščnem poslovanju. Knjižbe v trgovini na drobno se bodo tako prenašale v MSP, kjer so še dodatne možnosti za vodenje zalog (npr. povprečne cene, fifo metoda, odjave konsignatarju, dodatni izpisi,…). Če je vpisana šifra uporabnika, mora le-ta imeti veljavno licenco za MSP.

·      Šifra uporabnika za FAK - vpišemo šifro uporabnika programa Fakturiranje oziroma jo izberemo v šifrantu Uporabniki. Vpišemo ga samo, če želimo povezati uporabnika TDR z uporabnikom FAK, to pomeni, da bomo dobavnice negotovinske izdaje prenašali v račune fakturiranja. Dobavnice prenašamo v račune posamično ali zbirno po obdobjih, načinih fakturiranja,… Če je vpisana šifra uporabnika, mora le-ta imeti veljavno licenco za FAK.

·      Šifra uporabnika DK in DDV - vpišemo šifro uporabnika za povezavo s programoma Dvostavno knjigovodstvo in Davek na dodano vrednost oziroma jo izberemo v šifrantu Uporabniki. Šifro vpišemo samo v primeru, ko želimo neposredno knjižiti podatke o izdanih računih v Dvostavno knjigovodstvo in/ali Davek na dodano vrednost.

·      Šifra uporabnika BP - vpišemo šifro uporabnika programa Blagajniškega poslovanja, oziroma jo izberemo v šifrantu Uporabniki. Če je vpisana šifra uporabnika, mora le-ta imeti veljavno licenco za BP.

·      Šifra uporabnika NDK - vpišemo šifro uporabnika programa Naročila Dobaviteljem in Kupcev, oziroma jo izberemo v šifrantu Uporabniki. Če je vpisana šifra uporabnika, mora le-ta imeti veljavno licenco za NDK. S to povezavo imamo na voljo dodatne možnosti obdelav med veleprodajnim in maloprodajnim sistemom trgovinskega poslovanja.

·      Šifra uporabnika SPR - vpišemo šifro uporabnika programa Spremljanje plačil računov, oziroma jo izberemo v šifrantu Uporabniki. To povezavo uporabljamo v primeru, da želimo iz gotovinske prodaje knjižiti zadolžitve kupcev direktno v modul SPR.

 

STRANKA UPORABNIK

·      Šifra - vpišemo šifro stranke uporabnika programa oziroma jo poiščemo v šifrantu Stranke. Na tem mestu lahko stranke tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo.

KNJIŽNO OBDOBJE

·      Od/do - vpišemo podatke o obdobju v katero je dovoljeno knjižiti promet oziroma ga s klikom na gumb  izberemo v koledarčku. Knjižno obdobje se razteza od začetka tekočega leta do 31. januarja naslednjega leta, kar omogoča da do prehoda v novo leto vnašamo podatke iz dveh let.

MiniMax

·      ID in Geslo za mM – podatke izpolnimo, če želimo prenašati dnevne iztržke v dvostavno knjigovodstvo miniMAX-a. Te nastavitve so potrebne v primeru direkntega knjiženja v mM, brez vmesnih datotek za uvoz.

 

V spodnjem desnem kotu sta še dva podatka:

·      Prvi vnos – podatek pove datum in uro prvega vnosa podatkov v program ter operaterja iz prijave.

·      Popravil – podatek pove datum in uro zadnjega popravka oziroma vnosa podatkov v program ter operaterja iz prijave.

Natisni