Glavni menu

Ob zagonu programa NDK/2000 se odpre glavno programsko okno, ki je prikazano na spodnji sliki.

   

  • Glavno programsko okno je izhodišče, saj omogoča sprehajanje po vseh delih programa. V imenu vsakega menija je podčrtana črka. Če pritisnemo in pridržimo tipko Alt/CTRL ter hkrati pritisnemo tipko s podčrtano črko, se odpre meni iz katerega s klikom ali tipkovnico izberemo želeni ukaz. Izbor pogosto uporabljanih ukazov si lahko olajšamo s pomočjo nastavitve dodatnih menijev po »meri«.
  • Po prvem aktiviranju program preveri, ali so v Nastavitvah vneseni podatki, ki so potrebni za pravilno delovanje programa. Če podatki niso izpolnjeni, se avtomatično odpre okno za vnos nastavitvenih podatkov.
  • Priporočamo, da najprej izpolnite Nastavitve.

Natisni