Verzija 2019.14.001 z dne 25.10.2019

Dnevne obdelave – opominjanje

  • V preglednici Opominjanje je dodan prikaz kolone 'Izstavi na', ki prikazuje podatek na kateri naslov je bil poslan izstavljen dokument.
  • Vsi izpisi opominov so povezani s skupnimi nastavitvami za tisk. Da se izpisi pravilno prikazujejo, je potrebno obvezno najprej urediti nastavitve za tisk.

 

Natisni