Verzija 2017.13.007

Sociala, zdravstvo in obračun

Zdravstvo

  • Zdravstveni karton
    • Odpravljena napaka pri odpiranju in urejanju zdravstvenega kartona.

 

Obračun

  • Pošiljanje računov: 
    • E-računi se arhivirajo v eRegistrator kot en dokument s prilogami.
  • Kopije izdanih računov
    • Odpravljena napaka pri odpiranju priponke - kopije izdanega računa.

Natisni