Uvedba novih šifer LZM zdravil

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije s 1.4.2016 na strukturi Obravnava uvaja novo podstrukturo in sicer LZM zdravila – Seznam A s podrobnimi podatki o porabi ločeno zaračunljivih zdravil, ki so uvrščena na Seznam ampuliranih zdravil in drugih zdravil za ambulantno zdravljenje z oznako A. Uvedle se bodo nove šifre storitev LZM zdravil, ki se bodo pripisale vsakemu obračunanemu zdravilu iz Seznama A.

Do sprememb posledično prihaja tudi v modulu iCenter Sociala, zdravstvo in obračun. Za uspešno pripravo obračunov zdravstvene nege po 1.4.2016 je potrebno urediti šifrante zdravil in LZM po spodaj priloženih navodilih.

Spremembe v modulu iCenter Sociala, zdravstvo in obračun vam bomo predstavili tudi v petek 1.4.2016, ob 10h na 30-minutnem spletnem seminarju SZO - Uvedba novih šifer LZM zdravil. Več infomacij in prijava...

 

UVEDBA NOVIH ŠIFER LZM ZDRAVIL

Natisni