Preglednica 2. nivoja - prikaz kartice izbrane analitike

Preglednica 2. nivoja prikaza se imenuje »Kartica skladišča« z letom za katero pregledujemo podatke.

Nad preglednico sta prikazana šifra in naziv izbranega skladišča iz prvega nivoja. Razvrščena je glede na nastavitev »Uredi po«.

Prikazane so vse vrstice prometa, ki ustrezajo izborom iz nastavitev in izbrani šifri skladišča iz prvega nivoja.

Pod preglednico so prikazane vsote stolpcev »Količina prejema«, »Vrednost prejema«, »Količina izdaje«, »Vrednost izdaje« in »Nivelacija«.

Nad preglednico so ikone za navigacijo po preglednici, za na navigacijo po nivojih poročila in za nastavitev filtra.

S klikom na gumb  - Nazaj (Alt N ali Esc) se vrnemo v preglednico predhodnega nivoja, če je ta prisoten.

Filter (Alt F) - s klikom na gumb   določimo filter za prikaz podatkov. Vrednost za filtriranje je lahko katerikoli stolpec v preglednici.

S klikom miške na nazivu prikazanega stolpca lahko razvrstimo prikazane podatke (naraščajoče ali padajoče).

Natisni