Ureditev šifrantov

Če želimo na tak način likvidirati naše račune, moramo  Šifrantu – Knjige dokumentov izbrati na polju Računi se likvidirajo možnost Podpisniki.

 

 

V Šifrantu – Skupine podpisnikov moramo urediti skupine podpisnikov, ki bodo likvidirali račune.

 

Pri pripravi Skupine podpisnikov moramo klikniti na nov zapis in poimenovat skupino. V nadaljevanju moramo izbrati ali bo likvidacija potekala po zaporedju oziroma po vzporednem modelu. Če izberemo Zaporedno likvidacijo morajo podpisniki podpisovati račune po zaporedju, kot so vneseni v šifrantu skupina podpisnikov. V primeru, da izberemo Vzporedno likvidacijo, lahko podpisniki potrjujejo račune ne grede na vrstni red.

 

V nadaljevanju vpišemo podpisnike. Če smo izbrali, da bo likvidacija zaporedna moramo podpisnike vpisati po vrstnem redu. Pri vzporedni likvidaciji vrstni red vnosa podpisnikov ni pomemben.

 

 

Zelo pomembno pa je, da na vsakem referentu predhodno vpišemo tudi Operaterja.

 

Na podlagi prijave v iCenter vsak operater posebej vidi, katere račune mora likvidirati. Računov, ki ne spadajo v njegovo skupino podpisnikov ne vidi, oziroma jih ne more potrjevati.

 

V nadaljevanju lahko uredimo tudi namestnike podpisnikov. To uredimo v Šifratu – Nadomeščanje podpisnikov.  Tam vnesemo kdo bo nadomeščal posameznega referenta. Vpisati moramo tudi datum od kdaj do kdaj bo en referent nadomeščal drugega.

 

V času nadomeščanja prvi referent ne more likvidirati računov. Lahko jih samo njegov namestnik.

 

Natisni