Kako dobimo register vključno z izločenimi osnovnimi sredstvi?

Do izpisa registra lahko pridete na samih Osnovnih sredstvih in DI, v zgornjem desnem vogalu na ikoni za tiskanje. Na izboru parametrov dodamo kljukico "Z izločitvami".

Natisni