Verzija 2019.12.001 z dne 13.9.2019

 • Knjiženje – naročila kupcev in odpremni nalogi;
  • skladišče se ne predlaga samo iz knjige naročil temveč tudi iz stranke, če ima ta v šifrantu strank vpisano privzeto skladišče. Enako velja za obdelavo »kopiranje iz predračuna »in »kopiranje iz prevzema«.
  • pri vnosu in izbiri artikla s serijami prek hitrega iskanja se fokus postavi sedaj v serijo za vnos.
  • pri izpisih dokumentov po knjiženjih je spremenjen način tiskanja in izbire vzorcev ter tiskalnikov. Vzorci se shranjujejo različno glede tip knjiženja avtomatsko ali ročno.
 • Knjiženje – naročila dobaviteljem in prevzemanje od dobaviteljev; skladišče se ne predlaga samo iz nastavitev knjige naročil temveč tudi iz stranke naročnika, če ta obstaja in ima v šifrantu strank vpisano privzeto skladišče.
 • Knjiženje – naročila kupcev; na preglednico naročil kupcev smo dodali možnost filtra naročil "V zamujanju". Prikažejo se naročila, ki imajo datum dobave višji od tekočega datuma in niso zaprta.
 • Knjiženje – odpremni nalogi; na preglednico odpremnih nalogov smo dodali kolono »številka paketa«.
 • Izpisi – napoved zaloge ter pregled neustrezno napovedanih zalog – nastavitve pregleda; dodana možnost izločitve upoštevanja skladišč z nekurantno zalogo.

Natisni