Verzija 2021.04.001 z dne 15.03.2021

  • Optimizirana funkcija za izračun RVC. S tem so odpravljena tudi določena neskladja pri prikazu podatkov o nabavnih cenah in razliki v ceni.

Natisni