Verzija 2019.16.001 z dne 6.12.2019

  • Urejeno delovanje varnostnega sistema na gumbu za brisanje potnega naloga.
  • Dopolnjena pravila za prepoved brisanja potnega naloga.
  • Urejeno določanje statusa v primeru zbirnega prenosa nalogov v dvostavno knjigovodstvo.

Natisni