verzija 2017.10.002 z dne 23.08.2017

Knjiženje - Vnesi, spremeni zapis

Urejeno odpiranje okna in prikazovanje podatkov v preglednici v primeru uporabe starejšega strežnika (SQL 2008).

Natisni