Verzija 2019.15.001 z dne 15.11.2019

  • Pripravljena nova formula MYNO – Normirane ure prvega veljavnega mesečnega seštevka.

Natisni