verzija 2017.02.000

Nastavitve programa 

 • zavihek Splošno: dodana nova nastavitev "Vrstice: vnos količin", ki omogoča prikazovanje ali skrivanje polj Količina, Vrednost enote (domaće in tuje denarne enote)
 • zavihek Povezave: dodana je nova nastavitev "Šifra stranke uporabnika", ki omogoča določanje stranke uporabnika, na katero se bo shranjevali dokumenti in dnevniki modula BP. Do sedaj se je shranjevanje vršilo na šifro stranke uporabnika, ki je bila določena v modulu dvostavno knjigovodstvo, če sta bila modula BP in DK povezana, sicer na prvo stranko v šifrantu strank. OPOZORILO: Ob instalaciji se za vse, ki imate urejeno povezavo na DK prepiše šifra stranke uporabnika iz DK, ostale bo program ob vstopu opozoril, da je potrebno ta podatek izpolniti.

 

Knjiženje

 • preglednica: v preglednico so dodane nove kolone, ki omogočajo pregledovanje dodanih prilog. V primeru, da so priloge prejemku oz. izdatku dodane, lahko direktno iz preglednice s dvoklikom v teh kolonah odprete priložen pdf.
 • uredi zapis prejemka oz. izdatka:
  • obstoječa pasica Priponka je seljena na dno okna, ohranjamo jo zaradi dodane obstoječe dokumentacije. V bodoče vam svetujemo, da jo uporabljate za shranjevanje morebitne dokumentacije, ki ni slika dokumenta oz. dnevnika.
  • dodani sta dve novi pasici Priponka dokument in Priponka dnevnik, ki se polnita ob tiskanju oz. shranjevanju v eRegistrator posameznega dokumenta oz. posameznega dnevnika. Dokumente dodane v ti dve novi pasici lahko samo pregledujete. 
  • vnesi/uredi vrstico dokumenta: 
   • glede na Nastavitve programa > zavihek Splošno > polje "Vrstice: vnos količin" so polja Količina, Vrednost enote (Vrednost enote tuja DE) aktivna ali ne (siva)
   • urejeno preračunavanje v primeru devizne blagajne
 • na vseh mestih, kjer se omogoča tiskanje posameznega dokumenta in dnevnika (preglednica in gumb Dokument/Dnevnik, desni klik v preglednici in ukaz Izpiši dokument/Izpiši dnevnik, uredi zapis in na dnu gumb Dokument/Dnevnik, v preglednici Tiskaj > Dokument/Dnevnik v primeru, da omejimo izpis samo en dokument/dnevnik) je urejeno shranjevanje v eRegistrator dokumenta in dnevnika tako, da:
  • shranjuje v izbrano mapo stranke, ki je določena v Nastavitve programa > zavihek Povezave > polje "Šifra stranke uporabnika" in znotraj te urejeno shranjevanje mape vezane na leto (v primeru številčenja po Šifri blagajne glede na vpisano poslovno leto v Šifranti > Blagajne > polje Poslovno leto, sicer glede na leto iz datuma dokumenta oz. dnevnika)
  • v imenu datoteke je vedno zabeležena še šifra blagajne in datum dokumenta oz. dnevnika, pri dokumentu je dodana oznaka "P" za prejemka in "I" za izdatke
  • dopolnjene so lastnosti dokumenta: ključne besede, datum dokumenta...

Natisni