Verzija 2019.05.001 z dne 29.03.2019

Obračuni in inventura - Inventurni elaborat

Dodana je možnost izpisa po stroškovnem nosilcu

Najemi 

Dodana je nova funkcionalnost na aktivacijsko kodo - izračun diskontirane vrednosti najemnin Skladno z novimi določili SRS1,2 in 6. 

Natisni