Sprememba količine OS

Program uporabimo za spreminjanje količine osnovnega sredstva.

V preglednici izberemo osnovno sredstvo, kliknemo ikono popravi zapis, in vpišemo količino.

 

 

Natisni