Zaposleni po 53. členu ZIPRS

Podatke na izpisu za lahko razvrstimo po šifrah ali po nazivih zaposlenih. Pri Opisu liste lahko vnesemo besedilo, ki se izpiše v glavi. Tiskajo se lahko do trije sklopi podatkov :

·      o zaposlenih, ki so bili pred tem brezposelni in prijavljeni na zavodu za zaposlovanje in so starejši od 55 let

·      o zaposlenih z visokošolsko izobrazbe, ki so bili pred tem brezposelni in prijavljeni na zavodu za zaposlovanje in

·      o zaposlenih z visokošolsko izobrazbe, ki so bili pred tem brezposelni in prijavljeni na zavodu za zaposlovanje in so mljaši od 26 let.

Za te kategorije ima delodajalec pravico do nadomestila nekaterih dajatev na plače (prispevki in davek). Pogoji in način  uveljavljanja so opisani v Zakonu o izvrševanju proračuna (ZIPRS0405 in novejših).

Natisni