Obračunani DDV in Odbitek DDV

Na podlagi Pravilnika o vsebini, obliki, načinu in rokih za predložitev izpisa podatkov iz elektronsko vodenih poslovnih knjig in evidenc zavezanca za davek – Uradni list št. 59/07 sta v programu DDV-c pripravljena dva nova pregleda, ki nam omogočata pripravo txt datoteke za potrebe Davčne uprave. Pregleda se nahajata v meniju Pregledi / Obračunani DDV oz. Odbitek DDV. Odpre se nam spodje okence.

 

Ob kliku na gumb   se nam odpre spodnje okno in določimo pot kam se nam bo datoteka shranila.

 

 

Natisni