Formiranje plana nabave po obdobjih

  • Ob aktiviranju te izbire se odpre nastavitveno okno za formiranje plana nabave.
  • Glede na tip plana se vnese ustrezne odstotke za število obdobij. Vpiše se izbrane artikle ter skupno vrednost/količino za plan nabave. Ob potrditvi se tvorijo plani nabave glede na izbrane nastavitve.

Natisni