verzija 2018.01.003 z dne 31.01.2018

OPOZORILO: spodaj navedena spremeba je namenjena samo poročanju proračunskih uporabnikov na UJPnet, veza http://www.mf.gov.si/fileadmin/mf.gov.si/pageuploads/Javno_ra%C4%8Dunovodstvo/Predpisi/Neuradna_pre%C4%8Di%C5%A1%C4%8Dena_besedila/drugi/Navodila_za_Sredstva_v_upravljanju_2017.pdf

Osnovna sredstva in DI

  • gumb Izvoz podatkov: dodan je nov izvoz Izvoz za UJPnet, ki omogoča pregled podatkov in pripravo xml za UJPnet.
    • Nastavitveni podatki za izvoz: možnost omejitve od do osnovnega sredstva oz. od do konta, izbira Osnovna sredstva ali Drobni inventar ali Osnovna sredstav in drobni inventar. 
    • gumb Pregled: vam omogoča pregled podatkov, ki naj bi se prepisali v XML datoteko. V pregeldu imate na dnu informacijo o številu zapisov, seštevke vrednosti kolon Nabavna vrednost, Popravek vrednosti, Knjigovodska vrednost. Podatke in preglednice lahko izvozite v excel (klik na desni gumb miške in ukaz Izvoz v excel) in po potrebi uporabite za poročanje preko excel datoteke. V primeru, da dobite v preglednici zapise z rdečo pisavo, potem v registru osnovnih sredstev nimate vpisanega konta. Ti zapisi ne bodo vključeni pv datoteko xml.
    • gumb Pripravi XML: obdelava pripravi podatke v xml datoteko.

Natisni