Kartica konta (pokončni in ležeči izpis) in Devizna kartica konta (pokončni izpis)

Ko pridemo v program se nam odpre okno (za ležeči izpis):

 

Zavihek osnovno:

·      Leto/obdobje od .. do – program predlaga letnico iz nastavitev. Če želimo pregled ali izpis kartice za pretekla leta popravimo letnico. Vpišemo obdobje od..do za katere želimo pregled podatkov. To omogoči izpis podatkov več let na enem izpisu. Pri tem je upoštevano otvoritveno stanje Leta od, otvoritvena stanja naslednjih let se ne izpišejo. Ker so kartice razreda 4 in razreda 7 zaprte, se podatke zapiranja Izloči z vnosom Temeljnice in Obdobja, po katerem so bili podatki zapiranja knjiženi.

·      Šifra konta od .. do – vpišemo šifro konta ali pa jo izberemo iz kontnega plana.

·      Tip konta – izbiramo med Redni konti, Evidenčni konti ali Vsi konti.

·      Izven bilančni – izbiramo med Redni konti, Izven bilančni ali Vsi konti.

·      Kartica na novo stran- označimo če želimo vsako kartico konta na svoji strani.

·      Seštevek kartic – označimo če želimo seštevek kartic.

·      Jezikovno področje v kolikor želimo v kartici izpis nazivov kontov v drugem jeziku izberemo šifro jezikovnega področja pod katerim imamo vpisane nazive kontov za želeni jezik.

·      Vrsta kartice – izbiramo lahko med analitično in zbirno. Če se odločimo za analitično, nam bo program pripravil kartico, na kateri so vidne vse vknjižbe med letom. Če pa želimo na izpisu samo pregled prometa po mesecih in saldo kartice, lahko izberemo zbirni izpis.

·      Stroškovni podatki – če polje označimo s kljukico se nam bodo na izpisu in predogledu izkazovali tudi podatki o SM, SN, Referentu in Nalogu.

·      Devizni podatki – če polje označimo s kljukico, se nam bodo na izpisu izpisovali tudi zneski v tuji valuti in oznaka tuje valute (npr. za USD se nam bo izpisalo 840).

·      Saldakontni podatki – če to polje označimo s kljukico se nam bodo na izpisu izpisovali tudi  šifra stranke, DUR, Valuta, Dokument in Veza.

·      Seštevek po obdobjih – če izberemo DA, nam bo program sešteval promet v okviru obdobja in nam na koncu prikazal seštevek prometa za vsa obdobja.

·      Razvrščanje – kartico lahko razvrščamo po obdobjih in po datumih v okviru obdobja.

·      Zaključena kartica – izberemo ali želimo zaključeno kartico ali ne. Ob izbiri zaključena kartica lahko vpišemo Besedilo v zaključku kartice.

·      Ime izpisne listine – vpišemo poljuben tekst, ki se nam bo izpisoval v glavni pripravljenega izpisa.

 

Zavihek Dodatno:

·      Šifra stranke od .. do –  izberemo stranke za katere želimo izpis.

·      SM od .. do –  izberemo SM za katerega želimo izpis.

·      SN do .. do –  izberemo SN za katerega želimo izpis.

·      Referenti od .. do –  izberemo referente za katere želimo izpis.

 

Okno za pokončni izpis:

 

 

 

Okno za Devizno kartico (pokončni izpis):

 

·      Šifra denarne enote – pri devizni kartici obvezno vpišemo denarno enoto za katero želimo pripraviti izpis.

Natisni