Dobavnice

Dobavnice lahko uvažamo iz datoteke Saop TDR ali iz RCL formata.

To storimo tako, da gremo na gumb  uvoz – odpre se nam spodnje okno, kjer izberemo leto, vrsto datoteke, ter mapo, kjer se datoteka nahaja in mapo in ime preimenovane datoteke

 

 

 

Natisni