Brisanje plačanih in poslanih plačilnih nalogov

Brisanje plačanih plačilnih nalogov

S klikom na gumb Briši vse plačane (Alt+B) , se nam izbrišejo vsi plačani plačilni nalogi. To so plačilni nalogi, ki imajo izpolnjen Datum plačila na banko (APP). Plačilni nalogi dobijo ta zapis ob uvozu izpiska iz banke v elektronski obliki.

Po potrditvi se bodo plačani plačilni nalogi brisali.

Brisanje poslanih plačilnih nalogov

S klikom na gumb Brisanje poslanih (Alt+S) , se nam izbrišejo vsi plačilni nalogi, ki so bili poslani na banko (APP). To so plačilni nalogi, ki imajo izpolnjen Datum predloga. Ukaz uporabimo takrat, ko ne prevzemamo izpiskov iz magnetnega medija, če je v nastavitvah označen uvoz izpiskov, je ta gumb neaktiven.

Naloge lahko brišemo tudi s pritiskom na gumb Briši (Delete). Posebnost je v tem, da lahko brišemo nalog, ki smo si ga sami izbrali, ne glede na omejitve – poslan ali plačan, kot smo jih imeli v zgornjih primerih.

 

Natisni