Knjiga prejema

Izpis je namenjen pregledu in izpisu dokumentov prejemov blaga.

Najprej se odpre okno Knjiga prejema, kjer podamo podrobnosti za izpis.

 • Leto – vpišemo oziroma izberemo leto, za katerega želimo podatke pregledovati.
 • Poslovalnica – vpišemo oziroma izberemo poslovalnico, za katerega želimo podatke pregledovati.
 • Vrsta prometa - vpišemo oziroma izberemo knjigo prejemov, za katero želimo podatke pregledovati.
 • Datum - vpišemo oziroma izberemo obdobje, za katerega želimo podatke pregledovati.
 • Stranke od do – vpišemo, če želimo pregledovati samo za določene stranke.
 • Stroškovno mesto od do – vpišemo, če želimo pregledovati samo za določena SM.
 • Stroškovni nosilec od do – vpišemo, če želimo pregledovati samo za določene SN.
 • Referent od do – vpišemo, če želimo pregledovati samo za določene referente.
 • Analitika od do – vpišemo, če želimo pregledovati samo za določene analitike.
 • Naziv liste – vpišemo ime liste, ki se bo natisnilo v glavi izpisa. Podatek se ohrani in se pri naslednjem izpisu predlaga.
 • Izpis nastavitev – izberemo ali želimo na koncu poročila natisniti nastavitve ob zagonu ali ne.

Natisni