Brisanje vrstic opomina

V kolikor ste v opomin zajeli postavke, ki jih ne želite opominjati lahko pred izstavitvijo opomina (ko je vrstica opomina še črna) postavko iz opomina pobrišete. Opomin odprete z dvoklikom na vrstico opomina ali pa na s klikom na gumb Podrobno.

Brisanje vrstic opomina

Natisni