Avtomatsko knjiženje bančnih izpiskov

Program se nahaja v meniju Dnevne obdelave – Plačevanje. Namenjen je avtomatskemu knjiženju plačil v DK.

Ob aktiviranju programa se nam odpre okno, kjer so vidni izpiski iz Banke ali UJPneta, ki smo jih predhodno uvozili v Plačilnem prometu. Ena vrstica v tabeli predstavlja izpisek enega dne.

Avtomatsko knjiženje bančnih izpiskov

Natisni